Światowy Dzień Wody

22 marzec 2019

W obecnych czasach wody zdatnej do picia brakuje setkom milionów ludzi na całym świecie...
Dlatego też ŚWIATOWY DZIEŃ WODY to odpowiedni moment, żeby przypomnieć, że wodę trzeba szanować.

Światowy Dzień Wody odbywa się co roku w dniu 22 marca w celu uświadomienia, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY obchodzony jest od 1993 roku. Propozycja jego ustanowienia padła rok wcześniej podczas Konferencji ds. Środowiska i Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNCED).
Zatwierdziło ją Zgromadzenie Ogólne ONZ. Od lat w obchodach Dnia aktywnie uczestniczy również Unia Europejska.