Nagroda Super Samorząd za wspólne działania na rzecz poprawy losu zwierząt.

14 czerwiec 2019

Bielskie organizacje i władze lokalne otrzymały nagrodę Super Samorząd za wspólne działania na rzecz poprawy losu zwierząt.

„Bielsko-Biała – miasto przyjazne zwierzętom” – pod takim szyldem bielskie organizacje już od kilku lat działają na rzecz bezpańskich, wolnożyjacych i dzikich zwierząt, rozwijając przy tym współpracę społeczności z władzami lokalnymi. W tym roku organizacje: grupa Świat w Naszych Rękach, grupa Dom dla Psa, Fundacja Psia Ekipa Razem Dla Zwierząt, Stowarzyszenie Kotełkowa Drużyna i Fundacja Mysikrólik – Na Pomoc Dzikim Zwierzętom zgłosiły swoje działania do akcji Masz Głos i wraz z lokalnymi władzami zostały nagrodzone za swoje działania.
Organizacje działają na rzecz zwierząt i poprawy ich warunków bytowania od wielu lat: leczą je za własne środki, rehabilitują, dokarmiają, zajmują się adopcjami i interwencjami, ale także organizują przestrzeń dialogu i współpracy z lokalnymi władzami i aktywnie współtworzą lokalną polityką opieki nad zwierzętami.
W minionym roku dialog organizacji z lokalnymi władzami okazał się szczególnie owocny. Organizacje spotkały się z przychylnością Prezydenta Jarosława Klimaszewskiego i Wiceprezydenta Adama Ruśniaka, którzy rozpoczęli aktywną współpracę ze strona społeczną.
Najważniejsze podjęte działania i prace dotyczą powstania nowej schroniskowej lecznicy, zmian w zarządzaniu schroniskiem i szukania nowych rozwiązań w zakresie pomocy dzikim zwierzętom.
Działania podjęte w ciągu ostatniego roku to między innymi: debata kandydatów na prezydenta Bielska-Białej (kandydaci zostali przepytani w sprawie swoich planów opieki nad zwierzętami), odbyło się kilkanaście spotkań strony społecznej z władzami, strona społeczna monitorowała działania schroniska (jego funkcjonowania, wydatkowania środków, zarządzania), wolontariuszki kontrolowały karmienie schroniskowych zwierząt w okresie świątecznym, powstał pierwotny projekt nowej lecznicy, która ma powstać w schronisku, zakupione zostały zasuwy zamontowane w zimie w schroniskowych boksach, zaplanowane zostały poważne zmiany dotyczące zarządzania schroniskiem, wciąż budowana jest polityka opieki nad wolnożyjacymi kotami.
Powstała koalicja rozpoczęła wiele działań i przed nią oczywiście jeszcze wiele pracy, ale najważniejsza jest współpraca i to, że głos osób pomagających zwierzętom ma realne znaczenie i jest brany pod uwagę przy podejmowaniu kolejnych decyzji.
„Wszystko dla zwierząt, a dla poprawy ich losu kluczowa jest współpraca strony społecznej z lokalnymi władzami. Tylko tak i wspólnie możemy realnie poprawić warunki bytowania zwierząt w bielskim schronisku, czy funkcjonowanie pomocy poszkodowanym dzikim zwierzętom” - mówi Anna Chęć jedna z liderek działań strony społecznej.
Właśnie za wspólne działania na rzecz poprawy losu zwierząt i opieki nad nimi nagrodę Super Samorząd 2019 przyznało Jury nagrody. Jak piszą – „W Bielsku-Białej mieszkanki i mieszkanki wspólnie z władzami dbają o tych „sąsiadów”, którzy sami o siebie zadbać nie mogą. Dzięki dobrym ludziom poprawią się warunki w miejskim schronisku dla zwierząt. Zwierzęta zyskają też nową lecznicę.” Bielskie działania otrzymały także pierwszą nagrodę w ogólnopolskim plebiscycie internetowym.
Uroczysta gala, podczas której wręczono nagrody Super Samorząd 2019 odbyła się 7 czerwca w Zamku Królewskim w Warszawie.
----------------------
Jeśli chcecie Państwo włączyć się w pomoc bezdomnym, wolnożyjącym lub dzikim zwierzętom, zachęcamy do kontaktu z wymienionymi wyżej organizacjami. Pracy, jak zwykle jest bardzo dużo, a rąk do pracy nigdy dość.

Kontakt:
Anna Chęć, Grupa Świat w Naszych Rękach Tel: 608500024