Komunikat Szpitala Wojewódzkiego

10 lipiec 2020

Najważniejsze jest bezpieczeństwo

Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej pracuje przez całą dobę,siedem dni w tygodniu. W ciągu 24 godzin pomoc udzielana jest od 100 do 140 potrzebującym. Dla bezpieczeństwa  pacjentów oraz personelu medycznego, w związku z zagrożeniem SARS –CoV-2, oddział musi być poddawany m.in. dekontaminacji.

Przestrzeganie procedur sprawia, że pomimo pandemii koronawirusa nie doszło do tej pory do sytuacji, by praca Szpitalnego Oddziału Ratunkowego została zawieszona na dłużej.

- Wietrzenie SOR- u oraz odpowiednia dezynfekcja pomieszczeń nigdy nie trwa dłużej, niż godzinę - zapewnił Krzysztof  Pliszek, -z-ca dyrektora ds. lecznictwa Szpitala Wojewódzkiego. Chwilowe przymknięcie  SOR-u możliwe jest wyłącznie w momencie, gdy procedura nie stwarza żadnego zagrożenia dla osób oczekujących na konsultację.

W trakcie tzw. przerwy technicznej przyjmowani są chorzy w stanach nagłych oraz zagrożenia życia.

Warto podkreślić, że są sytuacje, w których Izba Przyjęć Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej jest jedyną, gdzie można otrzymać pomoc. – Zdarza się, że SARS –CoV-2 paraliżuje pracę okolicznych placówek medycznych. Wówczas trafiają do nas m.in. osoby z Żywiecczyzny i Śląska Cieszyńskiego. Nasi specjaliści w ciągu doby udzielają wówczas  pomocy nawet 200 chorym – podkreślił  dyrektor Pliszek.

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej to jedna z największych placówek na południu Polski. Ma  m.in. 17 oddziałów i 19 poradni specjalistycznych.