WÓJT W RADZIE TURYSTYKI

09 lipiec 2020

Janusz Pierzyna został powołany w skład Śląskiej Rady Turystyki.

Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski powołał Janusza Pierzynę w skład Śląskiej Rady Turystyki jako prezesa Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”. To docenienie dorobku „Olzy” w obszarze turystyki na polsko-czeskim pograniczu. – Jako Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej, a także Euroregion Śląsk Cieszyński – Tesinske Slezsko, realizujemy wspólne projekty, promujące cały region na pograniczu polsko-czeskim. Wiele z nich dotyczy właśnie turystyki – wyjaśnia Janusz Pierzyna.

Wójt gminy Jasienica pełni również społecznie funkcję prezesa Euroregionu Śląsk Cieszyński – Tesinske Slezsko, gdzie reprezentuje dziedzictwo pogranicza polsko-czeskiego Śląska Cieszyńskiego, które skupia 46 gmin po stronie czeskiej i 17 gmin po stronie polskiej. Jest również członkiem Federacji Euroregionów RP oraz jednym z dziesięciu polskich delegatów w Komitecie Monitorującym Programy Transgraniczne Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska.

Stowarzyszenia „Olza” odpowiada m.in. za realizację projektów z różnych dziedzin na pograniczu polsko-czeskim o łącznej wartości 12 mln euro, a także projektów własnych Stowarzyszenia o wartości blisko 15 mln euro. W ostatnim okresie Gmina Jasienica zrealizowała ponad 60 projektów transgranicznych.