PROJEKT STRAŻAKÓW Z RUDZICY

27 sierpień 2020

Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzicy otrzymała blisko 15 tys. zł dofinansowania na doposażenie w specjalistyczny sprzęt i podniesienie umiejętności ratowniczych.

Pieniądze w kwocie 14 995 zł na projekt „Wzrost kompetencji strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzicy poprzez doposażenie jednostki w specjalistyczny sprzęt” pochodzą z dofinansowania Lokalnej Grup Działania „Ziemia Bielska”, w której aktywnie działa również Gmina Jasienica. Jednostka z Rudzicy zostanie doposażona w specjalistyczny sprzęt, który ma wesprzeć ich rozwój kompetencji oraz popularyzację działań, jakie wykonują. Przewidziano udział strażaków w pokazach swoich umiejętności, jakimi muszą się wykazać podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, wypadków drogowych, katastrof, klęsk żywiołowych. Zaprezentują swoją sprawność podczas różnego rodzaju pokazów strażackich, na imprezach o charakterze kulturalno-oświatowym, takich jak festyny, pikniki rodzinne, pokazy w szkołach lub podczas zawodów strażackich.

W tym celu jednostka wzbogaci się o sprzęt oraz umundurowanie, odpowiednie do pokazów oraz wszelkiego rodzaju szkoleń. Będzie tam m.in. różne rodzaje węży, łącznik aluminiowy, smok ssawny, prądownica wodna, oznaczenia na zawody, ubrania koszarowe trzyczęściowe, koszulki typu T-shirt z napisem „STRAŻ”. Zostanie zakupiony także sprzęt, który umożliwi uatrakcyjnić zawody i pokazy, zwłaszcza dla najmłodszych widzów prezentacji, np. pilarka akumulatorowa z akcesoriami, bosak aluminiowy, szelki bezpieczeństwa typu Florian. – Pokazy straży pożarnej są bardzo widowiskowe, tym bardziej, gdy, tak jak w przypadku druhów naszej gminy, strażacy wykazują się wysokimi umiejętnościami. Nic dziwnego, że są zapraszani na wiele imprez plenerowych i do szkół, gdzie przy takich okazjach mówią również o zasadach bezpieczeństwa – wyjaśnia wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna.