ZA ZASŁUGI NA RZECZ KRWIODAWSTWA

31 sierpień 2020

Mieszkaniec Międzyrzecza Górnego Jan Mrzyk został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczono go za „wybitne zasługi na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej”.

Uroczystość wręczenia odbyła się w sobotę 29 sierpnia w domu rodzinnym Jana Mrzyka. W imieniu Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowała Magdalena Szewczuk-Szturc, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

Gratulacje i życzenia zdrowia wraz z kwiatami złożyli Janusz Pierzyna Wójt Gminy Jasienica, Bogdan Ogrocki Dyrektor Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK oraz Marek Mielnik Dyrektor Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej.

Jan Mrzyk jest członkiem i aktywnym działaczem Polskiego Czerwonego Krzyża od 1978 r,  a honorowym krwiodawcą od 1977 r., oddał ponad 51 litrów pełnej krwi. W roku 1983 był inicjatorem powołania Klubu HDK PCK Przy Zawodowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, gdzie pełnił funkcję Prezesa tego klubu do 1996 r. Po przejściu na emeryturę w roku 1997 utworzył Klub HDK PCK przy Urzędzie Gminy w Jasienicy, gdzie funkcje Prezesa pełnił do 2016 r., a w chwili obecnej jest Wiceprezesem tego klubu. Od lutego 2020 r. jest członkiem Rejonowej Komisji Rewizyjnej OR PCK w Bielsku-Białej.

Był organizatorem wielu akcji i imprez dla honorowych krwiodawców i ich rodzin takich jak: akcje krwiodawstwa na terenie gminy Jasienica i ościennych miejscowości, wycieczki na Jasną Górę do Częstochowy, zawody strzeleckie i wędkarskie. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu został nadany sztandar z okazji 10–lecia powstania klubu, a także nadano imię klubowi – św. Maksymiliana Marii Kolbe. Jan Mrzyk osobiście uczestniczy w akcjach HDK, zbiórkach żywności, pieniężnych, w uroczystościach państwowych i akademiach czerwonokrzyskich, gdzie jest kapitanem pocztu sztandarowego. W roku 2014 był współautorem publikacji pt. „Honorowe krwiodawstwo oraz pierwsza pomoc na terenie Gminy Jasienica w latach 1974-2015”. W 2017 r. opracował, a następnie nagrał film o honorowym krwiodawstwie oraz pierwszej pomocy, który promuje w szkołach na terenie powiatu bielskiego.

Jan Mrzyk za swoją aktywną działalność na rzecz PCK był wielokrotnie nagradzany i odznaczany m. in. Złotym Krzyżem Zasługi RP, Odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, Odznaka Honorową PCK I, II i III stopnia, Srebrną Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego” i wieloma innymi. (mat., zdjęcia: OR PCK w Bielsku-Białej).