Ponad 300 nowych uczniów w szkołach powiatowych

02 wrzesień 2020

Ponad 300 nowych uczniów rozpoczyna naukę w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bielski.
„Wychodzi na to, że po euforii która była po podwójnym roczniku w zeszłym roku wracamy do codzienności. Mamy 313 nowych uczniów, to nabór na poziomie sprzed 2,3 lat”- mówi starosta Andrzej Płonka.
W sumie w reżimie sanitarnym, spowodowanym pandemią koronawirusa nowy rok szkolny we wszystkich 5 powiatowych szkołach rozpoczyna dzisiaj ok. 1,5 tys. uczniów.  O ich edukację dba 280 nauczycieli oraz 80 osób z szeroko pojętej administracji. 
W Zespole Szkół Technicznych i Licealnych im. S. Staszica w Czechowicach-Dziedzicach przybyło 5 pierwszych klas: 3 w technikum oraz 2 klasy wielozawodowe w branżowej szkole I stopnia. W technikum utworzone zostały klasy: technik informatyk i technik żywienia usług gastronomicznych, technik logistyk i technik handlowiec, w jednej klasie będą uczyć się mechanicy i mechatronicy.
W czechowickim Zespole Szkół „Silesia”, który ma siedzibę w tym samym budynku przy ul. Traugutta w jednej klasie naukę rozpoczynają przyszli technicy informatycy i technicy reklamy.
W Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach uruchomione zostały 2 pierwsze klasy o profilach: matematycznym oraz biologiczno-humanistycznym.
W Szkole Mistrzostwa Sportowego Sportów Zimowych Szczyrk w liceum otwarta została jedna I klasa. Doszedł też jeden nowy oddział w szóstej klasie szkoły podstawowej.
W czechowickim Zespole Szkół Specjalnych nr 4 szczególnie witamy dzisiaj 14 nowych uczniów.