Stanowisko Śląskiego Związku Gmin i Powiatów ws. finansów samorządów

09 grudzień 2020

Środki finansowe na działalność samorządów są coraz niższe. Kolejna korporacja samorządowa po Związku Powiatów Polskich przyjęła stanowisko w tej sprawie. Dzisiaj odbyła się 50. sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Organizacja, która zrzesza 141 samorządów z naszego województwa przegłosowała stanowisko w sprawie potrzeby rewizji polityki centralnej dotyczącej finansów samorządowych.
-Potrzebujemy stałej i solidnej podstawy, jakimi są prawo i finanse, aby można było bezpiecznie egzystować, szczególnie w tak trudnym czasie zmagania z pandemią- mówi starosta bielski Andrzej Płonka. Prezes ZPP głosował ZA przyjęciem stanowiska.
Zgromadzenie ogólne ŚZGiP wyraża zaniepokojenie działaniami skutkującymi osłabieniem kondycji finansowej gmin i powiatów. Podkreśla, że zjawisko to nasila się od kilku lat. Mowa o przekazywaniu zadań publicznych bez zapewnienia odpowiedniego finansowania (dotyczy głównie oświaty i służby zdrowia), czy też działaniach uderzających w podstawy systemu finansów samorządowych, skutkujących realnymi ubytkami w poziomie bardzo istotnej grupy dochodów tj. z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT. W stanowisku przytaczane są konkretne liczby. „Z danych dotyczących 184 samorządów lokalnych w województwie śląskim wynika, iż w latach 2015-2019 nastąpił wzrost kwoty subwencji oświatowej o 19,76%, natomiast dopłata tych samorządów do subwencji - na bieżące wydatki oświatowe - ze środków własnych jst wzrosła w tym okresie zdecydowanie bardziej, bo aż o 27,26%”.
Zgromadzenie Ogólne odnosi się też do planowanych zmian podatkowych, których skutki finansowe poniosą w całości samorządy. Mowa o przepisach dotyczących zmian w zakresie podmiotów uprawnionych do rozliczania podatku dochodowego w formie ryczałtu.
Do tematu odniósł się jeden z gości spotkania on-line- senator Zygmunt Frankiewicz, w przeszłości długoletni prezydent Gliwic. Jak powiedział parlamentarzysta, pandemia to nie jedyny problem samorządowców. Kolejnym, równie poważnym jest stały trend do ograniczania finansów samorządów. -Dzięki wprowadzanym przez rząd zmianom w podatkach samorząd traci dochody, a zyskuje budżet państwa- mówił do członków Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.
Podczas zgromadzenia przyjęto również 2 inne stanowiska w sprawie: ochrony czystego powietrza i koniecznych zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi.