WIĘCEJ REMONTÓW DRÓG

22 listopad 2021

Blisko 6,5 kilometra dróg gminnych przeszło w tym roku remonty. Co więcej, obecnie remontowane są jeszcze kolejne drogi.

– Remonty ulic w tym roku obejmą znacznie szerszy zakres, niż zaplanowaliśmy na początku. Prace na drogach zdecydowanie poprawią dojazd do miejscowości naszej gminy – mówi wójt Janusz Pierzyna.

Wraz z początkiem roku na remonty dróg Gmina Jasienica przeznaczyła 1,7 mln zł. Tradycją się stało, że ulice, które należy poddać naprawie wyznaczają sami mieszkańcy sołectwa, wspólnie z sołtysem i radą sołecką. Okazało się wtedy, że lista obejmuje tak wiele pozycji, że zaplanowana kwota będzie zbyt mała. – Sytuacja finansowa naszej Gminy jest bardzo stabilna, mamy zarezerwowane środki na inwestycje niezbędne dla rozwoju, a do takich należy zaliczyć poprawę stanu infrastruktury drogowej. Dlatego zdecydowaliśmy się dołożyć kolejny milion na prace na drogach – wyjaśnia Janusz Pierzyna.

Łącznie więc na remonty dróg gminnych przeznaczono 2,7 mln zł. Prace w dwóch częściach przeprowadzono na ul. Polnej w Bielowicku, Bożka w Bierach, św. Jana Sarkandra w Iłownicy, Kwiatowej, bocznej od Łaziańskiej, bocznej od Ogrodowej, Stawowej i Cyprysowej w Jasienicy, Borek w Landeku, Kamieniec w Łazach, Leśnej w Roztropicach, Słonecznej w Świętoszówce, Olchowej w Wieszczętach, a także Pogodnej wraz z odnogą, Czechowickiej i Leśnej w Mazańcowicach, Zalewowej, Dudówka, Jazowej i Na Kopcu w Międzyrzeczu Górnym oraz Cegielnianej, Dawnej, Miodowej, Przelotowej i Zdrojowej w Rudzicy.

W ramach prac sfrezowano i wyrównano nawierzchnie, przy niektórych drogach ustabilizowano podbudowę, a następnie nałożono dwie warstwy bitumiczne. Dodatkowo utwardzono pobocza i poprawiono stan przyległych do ulic odwodnień. To łącznie ponad 6,4 kilometra.

Te prace już zakończono. Okazało się przy tym, że wydano na nie ponad 2 mln zł z założonych 2,7 mln zł. – Zdecydowaliśmy więc, że zaoszczędzone pieniądze przeznaczymy na remonty kolejnych odcinków dróg. Te prace już trwają – mówi Janusz Pierzyna. Chodzi o odcinki ulic Granicznej w Mazańcowicach, św. Jana Chrzciciela w Rudzicy, św. Jana Sarkandra w Iłownicy oraz Zagóra w Grodźcu. Prace potrwają kilka tygodni.